цени

ЕДНОКРАТНИ ПОСЕЩЕНИЯ                                                                                     ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ

Еднократно посещение 5 лв.                                                                                         Еднократно посещение 7 лв.

Еднократно посещение за ученици до 17:00 часа 3 лв.

Еднократна тренировка с инструктор + 10 лв.

МЕСЕЧНИ КАРТИ                                                                                                             МЕСЕЧНИ КАРТИ

8 посещения 30 лв.                                                                                                            4 посещения 26 лв.

12 посещения 40 лв.                                                                                                          8 посещения 48 лв.

16 посещения 50 лв.                                                                                                          8 посещения 66 лв.

Неограничен брой 60 лв.

Неограничен брой  до 16:00 часа 40лв.

ТРИМЕСЕЧНИ КАРТИ

24  посещения 81 лв.

36 посещения  108 лв.

48 посещения 135 лв.

Неограничен брой 160 лв.

Неограничен брой посещения до 16:00 часа 100 лв.

ШЕСТМЕСЕЧНИ КАРТИ

Неограничен брой 250 лв.

Неограничен брой  до 16:00 часа 190лв.

ГОДИШНИ КАРТИ

Неограничен брой 420 лв.

Неограничен брой  до 16:00 часа 300 лв.

СОЛАРИУМ

60 ст. на минута